– Ett hörlursspel för klassrummet 


Se dig omkring i klassrummet.
Det du ser, hör och känner upplevs som självklart. Rummet är så bekant för dig att det blivit osynligt. Men jag har aldrig varit i ett rum förut. Gå fram till tavlan. Titta på de som sitter vid borden. Föreställ dig att du är en främling i det här rummet, att du just kom hit. Precis som jag.

dir-composition

Din inre röst handlar om att uppleva det kusliga, spännande och vilsamma i att bli främmande inför det vardagliga. Innan det börjar tar alla i klassen på sig hörlurar. Ur hörlurarna talar en röst som undrar hur det är att leva i världen som en kropp. Den ger enkla instruktioner. Tillsammans med lyssnaren ser den rummet och föreslår olika rörelser. Mellan rösten och deltagarens egna tankar uppstår ett samspel, en relation.

Rösten sänds genom radiosignaler på flera frekvenser inne i klassrummet, deltagarna får olika men synkroniserade instruktioner. När alla i klassen lyssnar öppnas nya perspektiv på skoltillvaron. Rummet, kamraterna och den egna kroppen upplevs inte längre som vanligt. Vilka val är våra egna? Vilka lyssnar vi på? Hur ser vi på varandra?

Din inre röst är en sinnlig, estetisk och gemensam upplevelse som ställer filosofiska frågor om hur vi människor uppfattar och tar till oss världen: om osynliga linjer som styr våra blickar och vilka möjligheter vi har att röra oss genom rum. Om vad det innebär för människan att uppleva världen genom en kropp.

Din inre röst skapades av scenkonstkollektivet Nyxxx på uppdrag av ung scen / öst.  Den har spelats över 250 gånger för mer än 3000 barn.

Extramaterial

Vill du lyssna mer till rösten?
För att lyssna behöver du ett par hörlurar och en apparat som kan spela upp ljudfiler, exempelvis en mp3-spelare eller en smart mobiltelefon.

Utfrågningarna

De här två spåren måste laddas ner till två olika mp3-spelare eller mobiler.
För att det ska fungera behöver ni två som spelar starta spåren samtidigt, till exempel genom att räkna ner 3, 2, 1, spela!

Kartan

Det här spåret kan du spela själv. Det är tänkt att spelas efter att du varit med om Din inre röst.
Du behöver ett bord, en stol, ett tomt papper och en penna. Sätt dig med pennan och pappret framför dig på bordet innan du sätter igång ljudfilen.

Monstret

Det här meditativa spåret kan du spela själv, inomhus eller utomhus. En del som varit med om Din inre röst har redan hört det en gång, men inte alla.

_06A3925
Foto: Markus Gårder

Press om Din inre röst spelperioden 2014 på ung scen/öst:

“en oförglömlig upplevelse av vad nyskapande, samtida ungdomsteater kan åstakomma. Eftersnacket torde bli mångordigt. Kanske handlar det ytterst om att lära ungdomar att varsamt lyssna på sin inre röst och inte i onödan ge efter för grupptryck. Den inre rösten kan ge vägledning i livet.”

Läs hela Correns recension här

“Inte teater på vanligt sätt utan snarare ett sätt att korsa gränser, bryta ner hierarkier, upphäva ansvaret för en kort stund./…/ Jag tänker att den frigör eleverna från klassens grupperingar och hierarkier, kanske för första gången sedan de formades. Det är befriande!”

Läs hela Kultursidans recension här

“Sinnena skärps och koncentrationen riktas mot vår egen kropp med handflatornas linjer och tyngden i ben och armar. Vi får också ta in omgivningen, notera takets mönster, linjer och begränsningar i rummet. Liksom de andra människornas rörelser och kroppar. På så sätt rivs klassrummets hierarkier försiktigt ner. Vi blir alla likvärdiga kroppar i ett fysiskt rum. Men ledsagade av Rösten i vårt huvud, eller i fjärran, får vi möjlighet att se vardagsvärlden i ett nytt ljus, upptäcka detaljerna och med blicken försöka tränga genom väggarna. Fundera över hur vi vet att min kropp är min. Alltihopa är lekfullt, associativt men också djupt filosofiskt.”

Läs hela Folkbladets recension här

_06A4181Foto: Markus Gårder

Lärare om Din inre röst:

Den här föreställningen gav eleverna verkligen en stark upplevelse tillsammans, något de har gemensamt. De fick möjlighet att möta varandra utan det sociala spel som annars ofta styr deras samvaro. /…/ När vi efter föreställningen hade gemensamma reflektioner hade eleverna bland annat följande kommentarer: ”lite läskigt, men på ett härligt sätt”, ”det var jättehäftigt att bli styrd, och att alla passade ihop”. ”det var som att man såg varandra på riktigt, på ett annat sätt”, ”så himla coolt! Jag har aldrig varit med om något sådant”, ”häftigt, jag visste inte att teater kunde vara på det här sättet”, ”jag ville inte att det skulle ta slut”. /…/ Mitt favoritmoment under föreställningen var när vi blev en kör av röster. Tillsammans framförde vi det jag upplevde som kärnan, ett vackert budskap. Jag rekommenderar alla lärare att låta sina klasser ta del av det här!

–       Petra Rannestam, svensklärare och mentor i Linköping.

Den mest grundläggande känslan var hur skönt det var att bara följa med i flödet och att på något sätt lyda någon annan. Detta kan i sig väcka tankar om hur viktigt det är men också att det kan vara svårt att tänka själv, gå mot strömmen och göra viktiga val i livet. Jag tror att många elever upplevde ungefär samma sak men så här i efterhand så kanske upplevelsen av att ha fått vara med om något annorlunda är det mest bestående. Föreställningen rekommenderas till alla som ett inslag i arbetet för skolans mål att skapa självständiga och tänkande människor. Det enda som krävs är att du kan lyssna, samarbeta och reflektera.

–       Mats Linde, SO- och svensklärare i Linköping.

Din inre röst var en meditativ upplevelse som lät eleverna släppa alla tankar som annars finns i ett klassrum och bara följa en röst, utan tanke på vad de andra gjorde. Så var det även för mig som pedagog, som var delaktig i föreställningen tillsammans med eleverna. Eftersom alla var aktiva och delaktiga i föreställningen, nästan helt under tystnad, gav de eleverna ett lugn, de sällan känner i en större grupp. Föreställningen väckte många tankar om röster, bl a om vilka de lyssnar på och följer. Din inre röst gav eleverna en stunds tystnad och reflektion som de så väl behöver i dagens mediabrus, där det sällan är helt tyst och där det är lätt att rusa igenom dagen, utan att stanna upp och reflektera över det vi gör. Som en elev sa efteråt: ”Jag blev så lugn”.

–       Sara Norberg, lärare svenska och engelska i Mjölby.

_06A4059
Foto: Markus Gårder

Din inre röst skapades av

Konstnärlig ledning: Ebba Petrén, Gabriel Widing

Manus: Tova Gerge, Ebba Petrén, Gabriel Widing

Ljuddesign Elize Arvefjord

Boka Din inre röst till er skola?

Specifikationer

Feedback

Skriv gärna en kommentar här nere om hur du som elev eller lärare uppfattade verket. Det går även att nå oss på mejl.