<h1>Du ger dig ut på jakt efter ny inspiration!</h1>\n<<rnd "<html><img src='ill/inspirationsresa.jpg' height='340'></html>" "<html><img src='ill/inspirationsresa1.jpg' height='340'></html>" "<html><img src='ill/inspirationsresa2.jpg' height='340'></html>">>\nDu åker på en spännande resa till <<rnd "Berlin" "Paris" "New York" "Norge" "Istanbul" "en biennal">>. \nResa, uppehälle och nöjen kostar dig 20000 kronor.\n<<nobr>>\n<<set $time = $time+1>>\n<<set $inspiration = $inspiration+3>>\n<<set $cash = $cash-20000>>\n<<display "Valet">>\n<<endnobr>>
<h1>Du jobbar den här månaden.</h1>\n<<rnd "<html><img src='ill/work1.jpg' height='340'></html>" "<html><img src='ill/work2.jpg' height='340'></html>">>\n<<set $salary = Math.floor(Math.random()*13)*1000>>\nDu tjänar <<print $salary + 10000>> kronor.\nDin inspiration sjunker.\n<<nobr>>\n<<set $time = $time+1>>\n<<set $inspiration = $inspiration-1>>\n<<set $cash = $cash+$salary>>\n<<display "Valet">>\n<<endnobr>>
<html><img src="ill/redovisa.jpg" height="340"></html>\nDu redovisar <<rnd "pliktskyldigt" "motvilligt" "ingående" "ordentligt" "utförligt" "omsorgsfullt" "minutiöst" "samvetsgrant" "noggrant">> ditt förra projekt.\n<<set $fond = 0>>
Du har <strong><<print $cash>> kronor</strong>. Din inspiration är <strong><<numword $inspiration>></strong>.\nDu har överlevt som konstnär i <strong><<print $time>> månader</strong> och presterat <strong><<print $artwork>> konstverk</strong>.
<<if $fond lt 1>> <<display "Ansökan">> <<else>> <<display "Redovisning">><<endif>>\n<<nobr>>\n<<set $time = $time+1>>\n<<set $cash = $cash-10000>>\n<<display "Valet">>\n<<endnobr>>
<h1>Du har precis gått klart din konstnärliga utbildning!</h1>\n<img src="ill/klart-utbildning.jpg" height="340">\nUnder tiden har du jobbat extra och tjänat ihop 50000 kr!\n\nVarje månad har du omkostnader på 10000 kronor. \nDu kan välja att göra en av fyra saker varje månad:\n<<nobr>>\n<<set $cash = 50000>>\n<<set $artwork = 0>>\n<<set $time = 0>>\n<<set $fond = 0>>\n<<display "Valet">>\n<<endnobr>>
<<if $cash <= 0>><html><img src="ill/game-over.jpg" height="340"></html>\nDu har slut på pengar. Din konstnärliga karriär är över. <br />Kanske är det dags att börja tänka på <a href="http://www.csn.se/">studieskulderna</a>.<br /><br /><<display "Gameover">><br /><br /><a href="http://nyxxx.se/konst/">SPELA IGEN!</a><br /><br /> [[Credits]]<br /> <<elseif $inspiration <= 0>> \n<html><img src="ill/game-over.jpg" height="340"></html>\nDu har slut på inspiration. Din konstnärliga karriär är över. <br />Kanske är det dags att börja tänka på <a href="http://www.csn.se/">studieskulderna</a>.<br /><br /><<display "Gameover">><br /><br /><a href="http://nyxxx.se/konst/">SPELA IGEN!</a>\n<br /><br />[[Credits]]<br /> <<else>>\n[[Gör konst]]!\n[[Brödjobba]]...\nBesök [[Kulturfonden]].\nGör en [[Inspirationsresa]].<br />\n<<display "Stats">>\n<<endif>>
try {\n version.extensions['random'] = { major:1, minor:0, revision:0 };\n macros['rnd'] = {\n handler: function(place, macroName, params, parser) {\n var n = Math.floor(Math.random() * params.length);\n var str = params[n];\n new Wikifier(place, str);\n },\n };\n} catch(e) {\n throwError(place,"rnd error: "+e.message); \n}\n\n\ntry {\n version.extensions['numberwords'] = { major:1, minor:0, revision:0 };\n macros['numword'] = {\n handler: function(place, macroName, params, parser) {\n var key = params[0];\n key = key.substr(1);\n var n = parseInt(state.history[0].variables[key]);\n var numbers = ["slut", "låg", "låg", "bristande", "bristande", "måttlig", "måttlig", "god", "god", "hög", "hög", "utmärkt", "utmärkt", "strålande", "strålande", "strålande", "strålande", "strålande", "strålande", "strålande", "strålande"];\n new Wikifier(place, numbers[n]);\n },\n };\n} catch(e) {\n throwError(place,"rnd error: "+e.message); \n}\n\n\n\n
html {\n width: 100%;\n\n /* Fallback colour */\n background-color: ffffff;\n\n /* Vertical centering */\n height: 100%;\n display: table;\n}\nbody {\n /* Remove default styles */\n font-size: 100%;\n background-color: transparent;\n margin: 0;\n\n /* Vertical centering */\n height:100%;\n display:table-cell;\n vertical-align: middle;\n}\n#passages {\n border-left: 0px;\n margin: 0;\n /* Keep a gap at the top and bottom of the page,\n when the text is longer than the window's height. */\n padding: 5% 0;\n}\n\n.passage {\n /* Passage width */\n width: 60%;\n /* Horizontal centering */\n margin: 0 auto;\n\n /* Text formatting */\n color: black;\n font-size: 100%;\n text-align:center;\n font-family:Courier,"Courier New",Futura;\n}\n\n/* No sidebar */\n#sidebar {\n display:none;\n}\n\n/* Links */\na.internalLink, a.externalLink {\n color: blue;\n}\na.internalLink:hover, a.externalLink:hover {\n color: lightskyblue;\n text-decoration: none;\n}\n\n/* Shrink the page when viewed on devices with a low screen width */\n@media screen and (max-width: 960px) {\n .passage { font-size: 90%; width: 70%; }\n}\n@media screen and (max-width: 840px) {\n .passage { font-size: 87.5%; width: 80%; }\n}\n@media screen and (max-width: 720px) {\n .passage { font-size: 75%; width: 90%; }\n}
<h1>Du skriver en ansökan till kulturfonden!</h1>\n\n<<if Math.floor(Math.random()*100) lt 80>>\n<html><img src="ill/avslag.jpg" height="340"></html>\nDu får avslag. <<set $inspiration = $inspiration-1>>\n<<else>> <<set $bidrag = Math.floor(Math.random()*2)*10000+60000>> \n<html><img src="ill/anslag.jpg" height="340"></html>\nDu fick <<print $bidrag>> kr i bidrag! <<set $cash = $cash+$bidrag>>\n<<set $fond = $fond+1>><<endif>>
<h1>Credits</h1>\n<img src="ill/cover-art.jpg" height="340">\n\nSpelet skapades av <strong>Nyxxx 2014</strong>\n\nManus & design av <strong><a href="http://interactingarts.org/widing/">Gabriel Widing</a></strong>\n\nIllustrationer av <strong>Albin Werle</strong>\n\nTack för feedback och ideer från Tova Gerge, Leo Nordwall och Ebba Petren\n\n<br /><br /><a href="http://nyxxx.se/konst/">SPELA IGEN!</a>
Snart börjar ditt liv som konstnär. \nÄr du peppad?\n\n[[JA!|Intro2]]\n[[Nej|Intro2][$inspiration = $inspiration-1]]\n
Är du redo för att starta spelet?\n\n[[JA!|Intro3]]\n[[Nej|Intro3][$inspiration = $inspiration-1]]
Av <a href="http://interactingarts.org/widing/">Gabriel Widing</a> / <a href="http://nyxxx.se/">Nyxxx</a>
Du har <strong><<print $cash>> kronor</strong>. Din inspiration är <strong><<numword $inspiration>></strong>.\nDu överlevde som konstnär i <strong><<print $time>> månader</strong> och presterade <strong><<print $artwork>> konstverk</strong>.
Konstnärsspelet
<h1>Du försöker skapa konst!</h1>\n<<if $inspiration lte 5>>\n<img src="ill/low-inspiration.jpg" height="340">\nDu producerar ett <<rnd "bedrövligt" "taffligt" "knapphänt" "obegripligt" "självupptaget" "snårigt" "opåkallat" "mediokert" "abstrakt">><<elseif $inspiration gte 10>><img src="ill/high-inspiration.jpg" height="340">\nDu producerar ett <<rnd "samtida" "experimentellt" "modernt" "gränsöverskridande" "utmanande" "interaktivt" "tidlöst" "nyskapande" "provokativt" "transdisciplinärt" "immateriellt" "politiskt" "relationellt" "genomtänkt" "angeläget" "betydande" "kontroversiellt">><<else>> \n<<rnd "<html><img src='ill/make-art.jpg' height='340'></html>" "<html><img src='ill/make-art2.jpg' height='340'></html>">>\nDu producerar ett <<rnd "samtida" "experimentellt" "modernt" "gränsöverskridande" "utmanande" "interaktivt" "existentiellt" "provokativt" "transdisciplinärt" "immateriellt" "politiskt" "relationellt" "genomtänkt" "angeläget" "betydande" "platsspecifikt" "kontroversiellt">><<endif>> <<rnd "scenkonstverk" "bildkonstverk" "performancekonstverk" "projekt" "installationsverk" "ljudverk" "monument" "konsthantverk" "videokonstverk" "konceptkonstverk" "konstverk">>.\n<<nobr>>\n<<set $time = $time+1>>\n<<set $cash = $cash-10000>>\n<<set $artwork = $artwork+1>>\n<<display "Valet">>\n<<endnobr>>
\n<img src="ill/start.jpg" width="711">\n\n<h1>KONSTNÄRSSPELET</h1>\n\n<h2>[[STARTA!|Intro1]]</h2>\n\n<strong>NYXXX</strong> 2014\n\n<strong>Manus och speldesign</strong> <a href="http://interactingarts.org/widing/">Gabriel Widing</a>\n<strong>Illustration</strong> Albin Werle\n\n\n<<set $inspiration = 10>>
/* Your story will use the CSS in this passage to style the page.\nGive this passage more tags, and it will only affect passages with those tags.\nExample selectors: */\n\nbody {\n /* This affects the entire page */\n background-color: #FFFFFF !important;\n \n}\n\n\n#sidebar #title { color: #000000; }\n#sidebar #title { font-family:courier, ”courier new”; !important }\n#sidebar #title:hover { color: #787878 !important;} \n#sidebar:hover { color: #787878 !important;} \n\n#restart:hover { color: #787878 !important;} \n\n.passage {\n /* This only affects passages */\n font-family: courier;\n color: #000000 !important;\n \n}\n.passage a {\n /* This affects passage links */\n \n \n}\n.passage a:hover {\n /* This affects links while the cursor is over them */\n background-color: yellow;\n \n}\n\nh1 {\n font-family: Courier, Futura, cursive;\n}
Kommer du att ge allt?\n\n[[JA!|Spelet]]\n[[Nej|Spelet][$inspiration = $inspiration-1]]