Avatars, play and performance

Tag: Taktiska meditationer

The Cyborg Tarot is available online

Nyxxx tarot deck was originally designed for our work Tactical meditations in 2015. The cards are now available online, including instructions on how to use them. They can work as a conversation starter two or more participants.

Check it out!

Grattis Turteatern 50 år!

Turteatern firar 50! Eftersom vi gjort tre verk där har vi skrivit lite till deras jubileumsantologi. Läs intervjun här!

Vi har även gjort ett litet ljudkollage med exempel ur de tre föreställningarna som går att höra här:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén