5 comments

  1. Jennie

    WTF!
    42 månader som konstnär men pank och måste besöka CSN! Jag som andrig ens tagit ett studielån ju! Måste varit en bugg i spelet 😛

  2. Pingback: » Respons på Konstnärsspelet Widing

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>